Szántó Hanga – Életvezetés

Önismereti foglalkozás

Az idő és tapasztalataim azt mutatják, hogy az Önismeret nélkülözhetetlen, ha a helyes irányba kívánunk lépni az életünkben.

Mindenekelőtt szükséges rálátnunk önmagunkra, mert ha nem vagyunk jóban önmagunkkal, hogyan várnánk el, hogy jól működjünk másokkal. Az „Én” középpontba állítása előtt nehéz lenne a külvilággal harmonikus kapcsolatokat ápolni. Mindez azt jelenti, hogy önmagunk megértése és elfogadása előbbre való, mint másokkal való kapcsolataink építése.

Az emberi működés egy komplex rendszer, és az egyensúly hiánya minden része hatással van az egészre. A „Miért” és „Hogyan” kérdésekre adott válaszok mind-mind vezérfonalak az életünkben.

Az egyediségünk is kulcsszerepet játszik. Minden ember más és más, az ő maga sajátosságai által. Az önismeret segít abban, hogy pontosan meghatározzuk saját határainkat és vágyainkat, valamint megértsük, miért választunk egy bizonyos irányt az életünkben.

Az önismeret megtalálása létfontosságú.. Tudnunk kell, mi az, amiben jól működünk és mi az, ami hátráltat minket. Ezen információk birtokában tudjuk alakítani életünket a legjobb irányba.

Az önismeret fejlesztése során önismereti-mozaikokat állítunk össze, hogy láthassuk  a múlt hatásait és érzelmeink összefüggéseit. Mindezt azzal a céllal, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, elfogadjuk a saját erősségeinket és gyengeségeinket, és képesek legyünk magabiztosan és támogatóan lépni az életünk további útján.

Az önismeret tehát nem csupán egy öncélú tevékenység, hanem egy kapu, amelyen átlépve mélyebb és kiegyensúlyozottabb életet élhetünk. Az önismereti munka során készségeinket és kapacitásainkat fejlesztjük, hogy jobban megértsük és irányítsuk önmagunkat, és ezzel támogatjuk a boldog és teljes élet kialakításához.

A foglalkozás ára

60 perces órák

19.000 Ft

Szántó Hanga Patrícia

Szántó Hanga Patrícia vagyok Mediátor és Terapeuta.

Az üléseimen a Kliensem fókusza az elsődleges. Miért tartom ezt kiemelkedően fontosnak?

Azért, mert az empátia és megértés alapvető építőkövek az emberi kapcsolatokban. Az, hogy figyelemmel kísérem és megértem mások érzéseit, gondolatait és cselekedeteit, létrehoz egy bizalmi kapcsolatot. Csakis egy biztonságos közegben, lehet pozitív átformálódásokat elérni.

Az önfelfedezést és az életünk irányítását szolgáló terápiás támogatásom révén azt kívánom elérni, hogy megtaláljuk azokat a felismeréseket, amelyekkel átléphetünk a nehézségeken, és elérhetjük a kitűzött célokat. Az a tapasztalatom, hogy minden kihívás és nehézség egy új lehetőséget rejt magába a személyes fejlődés tekintetében. Az önismeret a változás iránti elkötelezettség, amellyel a Klienseim képesek meglelni saját belső erőforrásaikat a boldogabb és kiegyensúlyozott életük felé.